http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/ustava/


ustava_koncna.2013