PISNA POSLANSKA POBUDA glede LUKE KOPER

PISNA POSLANSKA POBUDA glede LUKE KOPER

Po 3. členu Ustave RS ima v Republiki Sloveniji oblast samo ljudstvo.

Državljanke in državljani to svojo oblast uresničujejo neposredno in posredno z volitvami.

Zakaj tak uvod? Prav zato, spoštovani člani Vlade, ker ste vi, predstavniki izvršne oblasti, in mi, predstavniki zakonodajne oblasti, v službi državljank in državljanov Republike Slovenije.

Seveda je jasno, da je za uresničevanje zaupanja, ki so nam ga volivci izkazali na demokratičnih volitvah, treba imeti ustrezne informacije in pooblastila lastnikov države.

Zadnje čase pa je ustvarjen vtis, da ima Vlada neskončno oblast, takšno, kot da je država že v njeni lasti.

In zakaj postavljam takšno trditev?

Preprosto zato, ker Vlada informacije, ki so vitalne za ohranitev nacionalnega bogastva, skriva pod oznakami tajnosti – in to pred njenimi državljankami in državljani.

Največji slovenski infrastrukturni projekt, drugi železniški tir Koper – Divača, je že od samega začetka, pa še niti začet ni, ovit v tančico skrivnosti.

Predstavniki Vlade so nam ob sprejemanju zakona po nujnem postopku razlagali, da določilo, ki omogoča vstop zasebnega investitorja, še ne pomeni vstop Madžarske.

Sam sem že takrat trdil, da se zakon pripravlja zaradi vstopa Madžarske.

No, v referendumski kampanji se je že jasno izkazalo, da je vložek Madžarske tudi predviden. Sicer zgolj v višini 200 mio EUR in zgolj v drugi tir, ker Luka Koper, tako je bilo večkrat povedano, ni bila predmet teh pogajanj.

Nekaj mesecev pozneje zopet ista Vlada zatrjuje, da je vložek oziroma vloga Madžarske mnogo večja, celo ključna za izvedbo samega projekta.

Seveda, Luka Koper, vsaj po zatrjevanjih vladnih predstavnikov, še vedno ni predmet pogajanj, pa čeprav se vzporedno s temi pogajanji tam dogajajo sila nenavadne stvari – Vlada enega za drugim odslavlja najglasnejše kritike izbranega načina izgradnje drugega tira (tako predsednika uprave kot sindikalista, sicer člana nadzornega sveta Luke Koper).

Sam se zavedam pooblastila, ki so mi ga državljanke in državljani podelili na volitvah 13. 7. 2014 – in v vseh dosedanjih mandatih od leta 1996.

Službo, ki naj jo opravljam v imenu ljudstva, jemljem sila resno. Žal pa zaradi prikrivanja informacij s strani Vlade te službe ne morem opravljati na odgovoren način, kot se to od mene pričakuje.

Zato Vladi predlagam:

1. Da se nemudoma razkrijejo vsebine vseh tajnih pogajanj z Madžarsko o vstopu njenega kapitala na slovensko ozemlje in slovensko obalo (v Luko Koper in v drugi železniški tir Koper – Divača).

Tako naj se z vseh dokumentov nemudoma umaknejo oznake tajnosti, ljudstvo pa naj se ustrezno informira o dosedanjih pogajanjih z Madžarsko.

2. Da Vlada nemudoma pripravi tako imenovani B plan in finančno konstrukcijo izgradnje infrastrukturnega projekta drugega železniškega tira Koper – Divača izvede brez madžarskega finančnega vložka.

Pričakujem, da se boste, tako kot se sam zavedam podeljenega pooblastila, tega zavedeli tudi članice in člani Vlade in ugotovili, da ste v službi izvrševanja oblasti državljank in državljanov Slovenije.

Prav zato pričakujem, da boste podano pobudo pozitivno rešili. Prav je, da državljanke in državljani vedo, kaj se Vlada v njihovem imenu pogaja in kaj v zameno za denar obljublja.

Kakršnakoli pogajanja o vstopu kapitala tuje države na slovensko ozemlje brez soglasja državljank in državljanov pomeni poseg v našo samobitnost.

Janko Veber

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja