SLOGA je ne ideološka politična stranka vseh prebivalcev Slovenije. 

Člani politične stranke SLOGA se zavedamo, da smo v službi ljudstva, ki ima v Sloveniji oblast. Oblast je bila ljudstvu odvzeta  z odvzemom  skupne lastnine, ki so jo ustvarjale generacije in generacije. Zato se pridružujemo USTAVNI POBUDI za vrnitev družbene lastnine vsem državljankam in državljanom.  Družbena lastnina temelji na zasebni skupni lastnini in ljudstvo te lastnine ni izročilo državi v last, še v upravljanje ne. Z vrnitvijo ljudske lastnine bomo ustvarili pogoje za TEMELJNI DOHODEK v določeni višini na mesec za slehernega prebivalca Slovenije. S tem bomo preprečili siromaštvo. Ljudje se ne bodo več ukvarjali zgolj z lastnim preživetjem ampak bodo sprostili svojo ustvarjalnost. Ne bo več zatiranja kulture in umetnosti, šolstva, znanosti,  ampak bo hiter ekonomski razvoj Slovenije kot države in njenih prebivalcev.

ČLANI STRANKE SLOGA zavračamo razprodajo Slovenije in s tem izgubo njene samobitnosti. 

ZAVZEMAMO SE:

 • za vrnitev družbene lastnine slovenskemu ljudstvu, da vsi postanemo kapitalisti, ne samo izbrana elita,
 • da bo z uživanjem lastnine zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija,
 • za spremembo ustave, ki bo vsebovala ukinitev zastaranja vseh koruptivnih dejanj povezanih z državnimi sredstvi od leta 1991 naprej, decentralizacijo oblasti na regionalne občine in uvedla učinkovito sodstvo,
 • da Slovenija kot ena izmed pravnih naslednic  zmagovalke v II. svetovni  vojni notificira nasledstvo avstrijske državne pogodbe,
 • da se uredi položaj izgnancev in materialnih oškodovancev v II. svetovni vojni,
 • za samooskrbo prebivalstva Slovenije, ker je pomemben dejavnik narodove in državne varnosti,
 • da Slovenija uveljavi geostrateški položaj in ponudi celotne logistične storitve od slovenskih vstopnih točk do ciljnih destinacij,
 • da se Slovenija razvija kot industrijska država, za odprto konkurenčno gospodarstvo usmerjeno na tuje trge,
 • za državo, ki nas varuje pred podrejanjem mednarodnemu velekapitalu,
 • za ustvarjanje možnosti za primerno stanovanje in za trajno preprečitev deložacije lastnikov domov,
 • za domače bančništvo, ki bo omogočalo vlaganje prihrankov v zagotavljanje primernega doma, dostojnega življenja, razvoj kmetij in gospodarstva, ter zaposlitev  prebivalstva,
 • za obdavčitev vseh nakazil v davčne oaze, ukinili bomo davčne blagajne za majhne podjetnike in društva,
 • za ponovno ustanovitev SDK-ja v novi obliki,
 • za dvig pomena kulture in razvoja slovenskega jezika,
 • za izobraževanje za konkretna dela in naloge ter za razvoj visokih tehnologij,
 • za zagotavljanje ljudskega zdravja z obravnavo v javnem zdravstvu človeka ne bolezni,
 • za povezovanje generacij in aktivno ter dostojno življenje starejših in invalidov,
 • da vsak naš poslanec v Državnem zboru, svetnik v občinskem svetu lahko glasoval po svoji vesti.

SLOGA je politična stranka vseh državljanov Slovenije.