KAZENSKA OVADBA

Poslano naslovnikom:

 • Komisija za preprečevanje korupcije

  Predsednik

  g. Boris Štefanec

 • Policija

  Direktor

  g. Marjan Fank

 • Računsko sodišče RS

  Predsednik

  g. Tomaž Vesel

Ljubljana, 27.2.2017

 

 

 

Kazenska ovadba proti:

 

1.      neznanim osebam iz nadzornega sveta in iz uprave Telekoma Slovenije, ter 

2.      proti naznanim osebam iz uprave Planet TV (Antenna TV SL)

 

Zaradi uničenja poslovnih listin, predvsem pri denarnih nakazilih doma in v tujino, za preplačane in fiktivne medijske in druge storitve in

Zaradi suma zlorabe položaja pri oškodovanju Telekoma Slovenije pri investiciji in posojanju sredstev Telekoma Slovenije, družbi Planet TV (Antenna TV SL).

 

 

Telekom Slovenije je v večinski državni lasti, saj imajo državni lastniki direktno in indirektno okoli 75% delnic Telekoma Slovenije. Pri oškodovanju Telekoma Slovenije gre lahko za zmanjšanje sredstev davkoplačevalcev in s tem tudi za oškodovanje javnih sredstev. 

Ovadba je dana na osnovi javnih informacij o uničenju poslovnih listin Planet TV (Antenna TV SL) v njihovih poslovnih prostorih v Stegnah (stavba Telekoma Slovenije). Sumim da gre za poslovno dokumentacijo o denarnih nakazilih doma in v tujino za razne storitve, za katere sumim da so fiktivne, oziroma so preplačane. Tako sumim da so posamezniki iz vodstva Planet TV (Antenna TV SL) poskusili prikriti  oškodovanje tako družbe Planet TV (Antenna TV SL), kot posredno tudi Telekom Slovenije in s tem sredstva davkoplačevalcev. 

Sumim da imajo korist od početja ovadenih posameznikov v Planet TV (Antenna TV SL) in Telekomu Slovenije svetovalna podjetja, tudi samo za ta namen odprta nova podjetja, doma in v tujini, ki so dobila neupravičeno nakazana sredstva iz Planet TV (Antenna TV SL). 

Sumim da so njihovi lastniki povezani s člani nadzornega sveta in uprave Telekoma Slovenije, ter podjetja Planet TV (Antenna TV SL). Sumim da so ovadeni posamezniki v nadzornem svetu Telekom Slovenije opustili svojo nadzorno funkcijo v korist posameznikov, lastnikov in pooblaščencev podjetij, ki so prejemniki denarnih sredstev, ki so bila nakazana iz Planet TV (Antenna TV SL). 

Sumim da so ovadeni delovali skupaj, organizirano, saj so delovali na različnih mestih v organizaciji Telekoma Slovenije. Sumim da je cilj njihovega delovanja vzpostaviti razmere in onemogočiti notranje kontrole v Telekomu Slovenije, da so lahko neupravičeno nakazovali denar ali odobrili bančne garancije v dobro tretjih oseb in s tem finančno izčrpali Planet TV (Antenna TV SL) in posredno tudi Telekom Slovenije. 

Sumim da je Telekom v preteklih letih posodil Planet TV (Antenna TV SL) okoli 40 milijonov evrov. Sumim tudi da je vsako leto Telekom Slovenije izgubil okoli 10 milijonov evrov, zaradi izgub iz poslovanja Planet TV (Antenna TV SL). 

Posojila dana  Planet TV (Antenna TV SL) so bila nezavarovana in sumim da so bila odobrena izključno iz razloga prikrivanja plačil neupravičenih in preveč plačanih storitev. Nadzor nad plačili je težji v odvisni družbi Planet TV (Antenna TV SL), kot v Telekomu Slovenije. V odvisni družbi je lažje prikrivanje izgub in izvedba neupravičenih denarnih nakazil v tujino. 

Sumim da so posamezniki v nadzornem svetu Telekoma Slovenije odobrili tudi dokup večinskega deleža v Planet TV (Antenna TV SL), kljub temu da za to ni bilo nobenih ekonomskih razlogov. Sumim da so v ta namen prilagodili naročena vrednotenja Planet TV (Antenna TV SL). 

Sumim da je bil namen prevzema Planet TV (Antenna TV SL) izogniti se stečaju, prikrivanje nastalih izgub in vzdrževanje poslovanja Planet TV (Antenna TV SL) čim dlje. V primeru stečaja Planet TV (Antenna TV SL) bi namreč poslovanje prevzel stečajni upravitelj, ki bi bil prisiljen sprožiti ovadbe proti odgovornim za eventuelna nezakonita denarna nakazila. Sumim da so s prevzemom večinskega deleža v Planet TV (Antenna TV SL) ovadeni nadzorniki in uprava Telekoma Slovenije, poskusili prikriti svojo osebno odgovornost za oškodovanje Telekoma Slovenije. 

Sumim da so ovadeni posamezniki iz uprave Telekoma Slovenije nakazovali posojila na Planet TV (Antenna TV SL). Sumim da so poskrbeli  tudi za interne odobritve preseganja dovoljenih zneskov, za investiranje denarja Telekoma Slovenije v poslovanje Planet TV (Antenna TV SL). Sumim da so vsako leto od začetka investicije v Planet TV (Antenna TV SL) presegli znesek investiranja, presegli znesek skupnih stroškov poslovanja Planet TV (Antenna TV SL) in imeli slabše poslovne rezultate od načrtovanih in odobrenih na nadzornem svetu Telekoma Slovenije. Sumim da kljub temu ni  ukrepala in omejila izgub iz poslovanja Planet TV (Antenna TV SL) niti uprava, niti nadzorni svet Telekoma Slovenije. 

Sumim da ob zadnji zamenjavi zadnjega vodstva Planet TV (Antenna TV SL) lani, uprava Telekoma Slovenije ni naredila revizije poslovanja in ne sanacijskega programa za zagotovitev dobičkonosnega poslovanja. Sumim tudi da so ves čas investiranja v Planet TV (Antenna TV SL) ti ovadeni posamezniki naknadno pokrivali slabe rezultate s sklepi nadzornega sveta in uprave Telekoma Slovenije.

Sumim da so posamezniki iz nadzornega sveta Telekom Slovenije osebno povezani z nekaterimi prejemniki denarja iz Planet TV (Antenna TV SL). Predvsem sumim da gre za osebne povezave s posamezniki, ki so lastniki medijskih in drugih storitvenih podjetij, ki so prejemniki sredstev iz Planet TV (Antenna TV SL). 

Sumim da so bili ti lastniki medijskih in drugih podjetij ki so prejemniki neupravičeno nakazanih denarnih sredstev iz Planet TV (Antenna TV SL), vključeni že pri imenovanju članov uprave Telekoma Slovenije. Sumim da so interesno pomagali (lobrali) pri imenovanju posameznikom v upravi Telekoma Slovenije, ki so potem omogočili sklenitve fiktivnih in preplačanih svetovalnih in drugih pogodb njihovim podjetjem s Telekomom Slovenije in Planet TV (Antenna TV SL). 

 

Poslanec 

Janko Veber

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja