Št. zaposlenih

 

Člani uprave

 

 

Število članov nadzornih svetov

 

Stroški poslovanja

(str. dela, materiala in storitev za 2015)

 

DUTB 209 3*

(izvršni direktorji)

3*

(neizvršni direktorji)

14,4 mio EUR * (+7,5%)

(še danes ni objavljenega revidiranega letnega poročila 2015 zaradi zavrnitve zunanjega revizorja)

SDH 71 3 5 9,1 mio EUR    (+12,3%)
MODRA ZAVAROVALNICA 56 2 6 6,4 mio EUR    (+11,5%)
KAD 56 2 7 4,5 mio EUR

(še danes ni objavljenega revidiranega letnega poročila za 2015)

 

SKUPAJ

 

 

392

 

10

 

21

 

34,4 mio EUR